Dermed er ikke Riis-Johansen alene når han hevder han ikke visste om pengeoverføringene, skriver Aftenposten.

– Jeg var ikke orientert om avtalen før den kom fram i media, sier Nergård.

Nergård er styreleder i Hedmark Fylkeskraft AS, som er største eier i Eidsiva Energi.

Han sier saken ble håndtert av Sp sentralt og at han ikke har deltatt i håndteringen av den.

Sp behandlet saken på et landsstyremøte i april. Nergård sier at han nå er blitt informert om at avtalen sto nevnt i en fotnote i budsjettpapirene, og at han ikke hadde lest dette godt nok.

Styreleder i Troms Energi

Tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen ble tidligere i år valgt til styreleder i Troms Energi. Men han var ikke i styret da energiselskapet bestemte seg for å gi partistøtte til Sp.

Han var riktignok styreleder da olje- og energiminister Terje Riis-Johansen senere valgte å gi Troms Energi medhold i saker som var viktige for kraftselskapet.

Enoksen mener likevel at det ikke er grunn til å stille spørsmål ved hans posisjon i saken.

Eidsiva Energi ga 500.000 kroner til Sp, mens Troms Kraft ga 200.000 kroner til partiet. Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge mener pengegavene til Sp ligner mer og mer på korrupsjon