- Vi må i større grad våge å bruke pisk, sier lederen i Høyres forum for mangfold og inkludering til Dagbladet.

Hun krever at norske myndigheter går enda lenger i kampen mot omskjæring, og får på plass tiltak som virkelig skremmer foreldrene.

Derfor foreslår hun at alle foreldre med barn under 18 år i såkalte risikogrupper for omskjæring  bør bli kalt inn til samtaler med helsepersonell. Der blir de bedt om å skrive under en kontrakt på at de ikke vil utsette sine barn for kjønnslemlestelse. Det må fremkomme tydelig i kontrakten at de kan bli utvist fra Norge hvis de bryter loven.

- Jeg mener at omskjæring er en så bestialsk handling at hensynet til de jentene må gå foran alt annet. Faren for en utkastelse kan virke avskrekkende, sier hun.

Innførte strakstiltak

Dagsrevyens avsløring av at norske jenter blir tatt med til Somalia for å kjønnslemlestes har skapt kraftige reaksjoner.

Sist fredag innførte regjeringen strakstiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse av unge jenter i Norge.

Barne- og familieminister Karita Bekkemellem lovte en informasjonskampanje på Gardermoen og en døgnåpen krisetelefon.

- Både pårørende og ungdom som frykter omskjæring, skal kunne ringe til et nummer og få hjelp videre i hjelpeapparatet vårt, lover barne- og familieministeren.