Eit prosjekt i Oslo viser at såkalla passive hus, som brukar mindre energi, blir 6,5 prosent dyrare enn hus som blir bygde etter dagens føreskrifter.

Kommunal- og regiondeparmentet seier likevel at det er for tidleg å slå fast at passive hus blir dyrare.

Dette fordi dei enno ikkje har konkludert med kva definisjonen på eit passivt hus skal vere.