- Hvem tjener på å stemme Rødt?

Flere tenker på stemme Rødt, men er i tvil om de heller bør stemme på SV for å unngå en blå regjering.

Erling Folkvord i nettmøte
Foto: Laila Bakken / NRK

Erling Folkvord svarte TV-seere og lesere på vegne av Rødt i nettmøte, etter at partileder Torstein Dahle hadde vært i utspørring hos Velg! 09.

Mange lurte på om ikke en stemme til Rødt, er bortkastet i det store politiske bildet.

- Rødt mener beste regjeringsalternativ er å beholde ei regjering med A, SV og SP. Selv ønsker vi fra Rødt å kunne snakke tydelig og uavhengig i Stortinget. Vi vil ikke tie om de sakene der den rødgrønne regjeringa er uenig med oss, svarte Folkvord.

Rødt er som kjent et revolusjonært parti og flere ønsket å vite når revolusjonen kommer til Norge:

- Hei. Kan nok ikkje det. Men eg trur nok at gruppesekretæren i bystyregruppa vår, som brukar denne avslutninga på epostane sine, har rett, svarte Foklvord.

Nett-TV: Dette er typisk Rødt, ifølge Petter Schjerven

Erling Folkvord ble kjent for det ganske land gjennom sin medvirkning til avsløring av korrupsjon i Oslo kommune, hvor blant annet betaling av boblebad stod sentralt. En leser ønsket å vite om det fortsatt hersker korrupte tilstander i hovedstaden.

- Korrupsjone i ulike former er dessverre fortsatt utbredt i Oslo, som er den byen jeg kjenner best. Men korrupsjonsformene er annerledes nå enn i de første åra daværende RVs antokorrupsjonsutvalg var i virksomhet i Oslo, dvs. fra 1988, lyder svaret.

I NRKs gode selskap

Det har også vakt debatt blant andre mindre partier at Rødt får være med i NRK sin dekning i de faste valgpostene som partilederdebattt og partilederutspørring, mens eksempelvis Kystpartiet og Pensjonistpartiet ikke er det.

Som eneste parti som ikke er på Stortinget: er det ok å ha NRK i ryggen?

Spørsmål fra Hege i Oslo

- Hei Hege. Hadde Rødt virkelig hatt NRK i ryggen, så tror jeg vi hadde vært på Stortinget for lenge siden

Erling Folkvord om å ha NRK i ryggen

- Det var mange gode spørsmål. Det mest overraskende er kanskje at folk tror Rødt har omvendt standpunkt når det gjelder pelsdyrnæringen - somhar vært i vinden de siste dagene. Rødt er for fjerningen av statstøtta til pelsdyrnæringen, som ifølge vårt partiprogram er beregnet til rundt 70 millioner kroner i året.

Mange setter sin lit til at Rødt vil kjempe for uførepensjonen.

- I likhet med LO, motsetter vi oss de tre utredede og planlagte kuttene. Vi vil opprettholde en uførepensjon som er minst like god som i dag, sier Folkvord, mens den utspurte partilederen som har kommet til underveis, nikker samtykkende.

- Om vi ikke har NRK i ryggen, så har vi alle fall LO i ryggen, sier Folkvord før han avslutter med å beklage at han ikke fikk svart på alle spørsmålene som kom inn.

- Egentlig så gleder jeg meg veldig, hvis jeg blir valgt inn på Stortinget på nytt, er avskjedsbeskjeden.

Les svarene her