Sapfir 2_2 - Kystvakten har etterlyst et lovverk som gjør det lettere å avsløre ulovlig fiskedumping. Her et bilde av den russiske tråleren Sapfir 2 som tidligere i høst ble bøtelagt for dumping av fisk. - Foto: Nils Mehren / NRK

Kystvakten har etterlyst et lovverk som gjør det lettere å avsløre ulovlig fiskedumping. Her et bilde av den russiske tråleren Sapfir 2 som tidligere i høst ble bøtelagt for dumping av fisk.

Foto: Nils Mehren / NRK

Omstridt fiskeriavtale kan bli endret

Fiskeri- og kystdepartementet snur, og vil nå forsøke å endre deler av den norsk-russiske fiskeriavtalen.

Kystvaktas inspektører har siden oktober fortvilt etterlyst et lovverk som lar de utføre kontrolljobben de er satt til – å avsløre ulovlig fiskedumping.

Fiskeri og kystdepartementet signerte da en avtale med Russland som gjør det lovlig å kaste råtten fisk over bord.

Det fikk Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til å se rødt.

– Det endrede regelverket gjør det tilnærmet umulig å dokumentere at fisk dumpes på havet, gjennom ulovlig utkast.

Vil møte russerne

Svaret fra Fiskeri- og kystdepartementet har i ukevis vært at avtalen blir stående – frem til lørdag.

– På bakgrunn av den entydige tilbakemeldingen fra norske påtale- og kontrollmyndigheter om at deler av den nye teksten om utkast, i vedlegg 7 til protokollen fra 40. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon, innebærer uoverstigelig problemer i forhold til kontroll og bevisføring, har vi fra norsk side måtte meddele den russiske part at vi har innvendinger mot deler av den aktuelle teksten som derfor ikke kan bli stående.

Det skriver avdelingsdirektør Sverre Johansen i Fiskeri- og kystdepartementet i en e-post til NRK.

– Vi har samtidig invitert til videre diskusjoner med sikte på å finne en omforent definisjon av utkast som ivaretar de nødvendige kontroll- og bevishensyn, skriver Johansen.

Departementet håper på et møte med russerne etter nyttår.

Lars Haltbrekken - Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund er glad for at departementet snur. - Foto: Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund er glad for at departementet snur.

Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX
– Utrolig dumt

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener dette er på høy tid.

– Jeg er glad for at departementet nå ser ut til å ha forstått at det var en alvorlig feil man gjorde når man forhandlet frem denne avtalen med Russland, og er derfor veldig glad for at de snur på det.

– Hva tenker du om at man signerte den uten å se på konsekvensene?

– Det var utrolig dumt å signere på en slik avtale i utgangspunktet, svarer Haltbrekken.

Departementets snuoperasjon gjør at Kystvaktsjef Arild-Inge Skram igjen ser fremover.

– Fra kontrollsida er det fint. Vi er opptatt av at vi skal ha retningslinjer som gjør det greit for oss å påvise hvis det er uregelmessigheter, sier Skram.

Flere nyheter

Telemarkforskning utgir årlig en oversikt over kulturnivået i norske kommuner. Indeksen rangerer alle de 428 kommunene i Norge etter ti ulike kulturbaserte kriterier. Tallene i kartet viser hvordan din kommune rangerer blant de 428 kommunene i landet.

Vadsø blant landets beste kulturkommuner

Røros kommune kan for tredje gang skryte av tittelen «Norges beste kulturkommune», etter å ha stukket av med seieren i Norsk kulturindeks 2014. Sjekk hvordan det står til med kulturnivået i din kommune.

Les saken

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.