Sametinget startet i dag - Sametingspolitikerne vil at samene selv skal være med på å bestemme over bruk av genmateriale. - Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingspolitikerne vil at samene selv skal være med på å bestemme over bruk av genmateriale.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vil bestemme over samiske gener

Et flertall på sametinget mener samer må sikres rettigheter til eget genmateriale.

Da sametinget torsdag ettermiddag behandlet saken om medbestemmelse for bruk av genmateriale, var oppslutningen for medbestemmelse nesten unison.

Silje Karine Muotka - Silje Karine Moutka (NSR) sier det å være same ikke er genetisk betinget. - Foto: Siv Eli Vuolab /

Silje Karine Moutka (NSR) sier det å være same ikke er genetisk betinget.

Foto: Siv Eli Vuolab

– Samer er i mindretall i befolkningen. Det kan være at forskning vil avdekke at samiske gener skiller seg ut på en eller annen måte,og at man vil forske på forskjellene, sier Silje Karine Moutka fra Norske Samers Riksforbund.

– Ikke genetisk å være same

Moutka understreker at det å være same ikke er genetisk betinget

– Det er viktig å få frem at genetikk og kultur ikke henger sammen nødvendigvis. Man kan finne folk som har et samisk genmotiv, men som bor i Europa og har ikke hatt noe med det samiske å gjøre.

Kun Frp er uenig

Det er for eksempel forskning à la tidligere tiders skallemålinger som ingen vil ha tilbake.

En forskning der det å konstatere rase var viktigere enn å finne genetiske elementer som for eksempel kan bidra til å forklare sykdomsforekomster.

Bare Fremskrittspartiets Hans Eriksen var uenig i avgjørelsen. Han gikk sterkt imot Sametingets ønske om å jobbe for samers rettigheter til eget genmateriale.

– Genforskning er ikke en sak for samer spesielt, sier Eriksen.

Flere nyheter

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.