Illustrasjonsbilde: Sel - Foto: Frank Parker /
Foto: Frank Parker

Tre av fire blir hjemme

Selfangere dropper årets fangst - mener de får for lite penger fra staten.

Tre av de fire selfangstskutene som skulle delta i årets selfangst i Vesterisen kommer ikke til å gå på fangst. Selfangerne mener det statlige tilskuddet er for lite, og at de vil gå med underskudd dersom de deltar. Det forteller Tor Are Vaskinn i Fiskebåtredernes Forbund.

- Det er de økonomiske rammevilkårene som er for dårlige i forhold til at det ikke lenger er lov å fangste Klappmyss og at skinnprisene er betydelig redusert i forhold til i fjor, sier Vaskinn.

Også selfangsten rammes nå av finanskrisen. Tilskuddsordningen til selfangerne er blant annet basert på en prosentandel av det de får for skinnet de selger.

Vanskeligere å tjene penger

Fordi prisen på selskinn nå er gått betraktelig ned på verdensmarkedet, blir også statsstøtten mindre.

- Det er samme opplegget som i fjor, men da var prisene mye høyere. Det vil si at det blir enda vanskeligere å tjene penger i år, sier Vaskinn.

Selfangstskuta Havsel var den eneste som gikk på fangst i fjor. De fikk bare fange voksen Grønlandssel, og ikke Klappmyss som det var mest av. Resultatet var 1260 dyr og et underskudd på flere hundre tusen kroner.

Les også: EU tar selens parti

Lettere å vinne i Lotto

Hver skute har i år en totalramme på 3,25 millioner kroner. Dette maksbeløpet er umulig å oppnå når begrensninger på hva som kan fanges er så store sier selfanger Bjørne Kvernmo.

- Det er lettere å vinne 3,25 millioner i Lotto. Tilskuddet er jo det samme som i fjor, og det er for dårlig, sier Kvernmo.

Hver skute er sikra et minstebeløp på 1,4 millioner kroner, men dette er altså ikke nok, mener selfangerne.

Skal oppmuntre fiskerne

Avdelingsdirektør Vidar Landmark i Fiskeridepartementet kommenterer saken slik.

- Det har vært et ønske fra myndighetene og fra fiskerne selv at man kan komme frem til et støtteopplegg som oppmuntrer til å få større verdi ut av fangsten. Derfor ble det da innført en sånn verdibasert tilskudd som skal oppmuntre fiskerne til å skaffe lønnsomhet i fangsten, sier Ladmark.

Flere nyheter

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.