Vi i redaksjonen må ha ditt navn og adresse. Vi gir det ikke videre, hvis du ikke selv vil. Du kan velge å være anonym, men da kan vi naturligvis ikke belønne tipset ditt.

I skjemaet nedenfor kan du skrive spørsmål, tips eller andre meldinger.

Du kan også sende oss vanlig e-post.

Adressene er:
Redaksjonen i Troms: troms@nrk.no - eller telefon 77 66 12 00. Tipstelefon: 77 66 12 12
Redaksjonen i Finnmark: finnmark@nrk.no. Tipstelefon: 78 95 08 00

Oisann, innholdet som skulle vises her støttes ikke lenger. Vi beklager!