Fiskeforedling - Klima- og forurensningsdirektoratet vil gå fiskeforedlingsbransjen etter i sømmene. Illustrasjonsfoto. - Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Klima- og forurensningsdirektoratet vil gå fiskeforedlingsbransjen etter i sømmene. Illustrasjonsfoto.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Storkontroll av fiskeforedlingen

Forurensningsmyndighetene kontrollerer i vår fiskeforedlingsindustrien langs kysten fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord.

Fylkesmannen og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal sjekke hvordan denne bransjen overholder ansvaret for å hindre forurensning.

I løpet av våren vil virksomheter innen fiskeforedling i ti fylker kontrolleres.

 Ellen Hambro - Direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet, Ellen Hambro. - Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Direktør i Klima- og forurensningsdirektoratet, Ellen Hambro.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX
Tettere oppfølging

Aksjonen omfatter fiskemottak, fiskeforedlingsanlegg, lakseslakterier, hermetikkfabrikker, rekepillingsanlegg og trandamperier.

– Vi vil bruke resultatene til å vurdere tettere oppfølging av denne bransjen i årene framover. Vi vil også se på om regelverket er godt nok, sier Klif-direktør Ellen Hambro.

Miljøutfordringene innen fiskeforedling er særlig knyttet til utslipp av næringssalter og organiske stoffer til sjøen og lukt og avfall fra anleggene.

Dårlige renseanlegg

Et dårlig fungerende renseanlegg kan slippe ut næringssalter, fett og kjemikalier som kan tilgrise fjordområder.

– Vi sjekker at virksomhetene innen fiskeforedling har tilfredsstillende renseanlegg. Det inkluderer håndtering av biprodukter og biologiske avfall slik at det ikke blir sjenerende luktulemper og forurensninger til sjøen, sier Hambro.

Dersom forurensningstilsynet avdekker brudd på miljøregelverket, pålegges virksomhetene å rette opp forholdene innen en frist.

– Våre tilsyn er med på å sikre at miljøkravene blir fulgt. Ved alvorlige brudd på regelverket varsler vi tvangsmulkt og vurderer politianmeldelse, sier Hambro.

(Klima- og forurensningsdirektoratet)

Flere nyheter

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.