satelitt Barentsburg - Satellittanlegget i Barentsburg får likevel stå, inntil videre. - Foto: Arild Lyssand / Sysselmannen

Satellittanlegget i Barentsburg får likevel stå, inntil videre.

Foto: Arild Lyssand / Sysselmannen

Slipper å rive ulovlig satellittanlegg

Sysselmannen på Svalbard åpner nå for at et russisk forskningsinstitutt slipper å rive et stort fundament som er bygd ulovlig i Barentsburg.

Det russiske forskningsinstituttet for Arktisk og Antarktisk har bygd tre fundament til den planlagte nedlastingsstasjonen for satellittdata i den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard.

Det har siden i fjor vært strid mellom Sysselmannen og det russiske forskningsinstituttet om antenneanlegget.

LES OGSÅ:

I strid med arealplan

Sommeren 2011 fikk forskningsinstituttet beskjed om at bygging ikke måtte starte før nødvendige tillatelser var på plass fra norske myndigheter, men russerne bygde likevel.

Sysselmannen har reagert kraftig på byggingen, som er i strid med arealplanen for området. De sendte et krav om at betongfundamentene må rives innen 15. mai i år.

I ettertid har russerne beklaget regelbruddet, og bedt om tid til å søke skikkelig. Nå har de fått medhold av Sysselmannen, som har utsatt rivingsfristen.

Får mulighet til å søke tillatelse

– I mellomtiden får de mulighet til å få alle formelle prosesser på plass. Dette er et tiltak som de ville fått godkjent dersom de hadde gjort alt riktig. De har erkjent at de har bygget fundamentene ulovlig, og har et sterkt ønske om å gjøre det riktig, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen Guri Tveito til NRK.

På nettsidene sine presiserer Sysselmannen at russerne må innfri alle krav som stilles i svalbardmiljøloven, og få en tillatelse fra post- og teletilsynet, før kravet om å fjerne anlegget faller bort.

Den nye fristen er satt til 1. august i år.

I sin klage på at fundamentet måtte rives, skrev det russiske forskningsinstituttet at det kan være risikabelt å fjerne fundamentene. Dette skal Sysselmannen undersøke.

Flere nyheter

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.