Av Tingrettens dom fremgår det at voldsutøvelsen skal ha skjedd natt til søndag 12. desember 2011. Siktede skal ha vært sterkt beruset da han gikk inn på Hammerfest sykehus, sannsynligvis i den hensikt å skaffe seg husly for natten.

Mannen er også dømt for å ha forulempet offentlig tjenestemann under hans utførelse av tjenesten ved skjellsord og annen fornærmelig atferd. Mannen dømmes også for overtredelse av veitrafikkloven.

Mannen anket dommen i Tingretten, men Lagmannsretten avviste anken.

Lagmannsretten er kommet til at straffen settes til fengsel i 45 dager, hvorav 30 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.