Mann dømt for vold

Voldsutøvelsen var rettet mot personale som var på vakt på Hammerfest sykehus.

Av Tingrettens dom fremgår det at voldsutøvelsen skal ha skjedd natt til søndag 12. desember 2011. Siktede skal ha vært sterkt beruset da han gikk inn på Hammerfest sykehus, sannsynligvis i den hensikt å skaffe seg husly for natten.

Mannen er også dømt for å ha forulempet offentlig tjenestemann under hans utførelse av tjenesten ved skjellsord og annen fornærmelig atferd. Mannen dømmes også for overtredelse av veitrafikkloven.

Mannen anket dommen i Tingretten, men Lagmannsretten avviste anken.

Lagmannsretten er kommet til at straffen settes til fengsel i 45 dager, hvorav 30 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Flere nyheter

Ulykke i Bossekop - DØDSULYKKE: En kvinne i 50-årene er tiltalt for uaktsom bildrap etter en påkjørsel av en annen kvinne i et fotgjengerfelt. Dette bildet er tatt like etter ulykken. - Foto: Marte Lindi /

Vil ha 90 dagers fengsel for bildrap

I sin sluttprosedyre mener aktor at den tiltalte kvinnen oppdaterte seg for sent på trafikkbildet da hun traff en annen kvinne med bil slik at hun døde. Det er også lagt ned påstand om erstatningskrav til syv barn og barnebarn. – Alle fakta er ikke belyst, sier forsvarer Stein Rønning, som la ned påstand om full frifinnelse.

Les saken

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 427052678


Varnish cache server

Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.