Av Sylvi Inez Liljegren

Forskning er i høyeste grad et internasjonalt samarbeid. Dette IAOOS-toktet, som på engelsk kalles for Closing the Loop, skal ta pulsen på utviklinga i Arktis.

Prosjektet jobber i Framstredet for andre år på rad, og bidrar med å skaffe ny kunnskap til isforsking, hav- og værvarsling. Dette arbeidet skal blant anna forbedre de matematiske modellene slik at framtidas værvarsler blir mer presise. Dette er viktig for internasjonal trafikk på havet og i lufta, og ikke minst for varsler om uvær og stormer på jorda. Det er også viktig for den generelle klimaovervåkninga av kloden.

Konstantin Soloviov - Konstantin Soloviov, fra Shirshov-instituttet i Moskva, tømmer nettet for marine organismer som han siden studerer under mikroskopet. - Foto: Picasa 2.0 / NRK

Konstantin Soloviov, fra Shirshov-instituttet i Moskva, tømmer nettet for marine organismer som han siden studerer under mikroskopet.

Foto: Picasa 2.0 / NRK

Følger strømmen

Navnet Closing the Loop henspiller på hvordan varmt Atlanterhavsvann stømmer inn og gjør en rundgang i Polhavet, for deretter å strømme ut gjennom Framstredet tilbake til Nord-Atlanteren.

Sammen med dette varmere vannet, strømmer isflak og kaldt polart vann ut gjennom det smale Framstredet. Ved å henge på et isflak, følger vi den naturlige strømmen mot sør. Dette store IAOOS-prosjektet ønsker å slutter sirkelen, ved å overvåke både inn- og utstrømming av vann fra Polhavet.

At så mange nasjoner kan delta, skyldes Det Internasjonale Polaråret, som søker å løse de store forskningsspørsmålene over landegrensene.

Lena Seuthe - Tyske Lena Seuthe fra Norges fiskerihøgskole er i aktivitet på lab'en fra morgen til kveld. - Foto: Picasa 2.0 / NRK

Tyske Lena Seuthe fra Norges fiskerihøgskole er i aktivitet på lab'en fra morgen til kveld.

Foto: Picasa 2.0 / NRK

Styrker forskninga

Årets tokt ledes av Norsk Polarinstitutt, der en rekke internasjonale forskere er tilknytta, her er folk fra Tyskland, Storbritannia, Nederland og USA.

Men om bord finner du også Jelena fra Rudjer Soskovic Institute i Zagreb, Konstantin og Anastasia fra Shirshov Institute of Oceanology i Moskva og Eeva og Jonna fra The Finnish Institute of Marine Research i Helsinki.

Engelsk er arbeidsspråk, men man hører ofte innspill både på tysk, nederlandsk, finsk og russisk. Det brede internasjonale samarbeidet styrker forskninga og skaper i tillegg varme vennskapsbånd, som jeg antar vil medføre et utvida internasjonalt samarbeid, også i framtida.