Av Sylvi Inez Liljegren

Det finnes masse godt stoff på nettet om klima og klimaendringer.

Når klimadebatten raser, kan det være nyttig å leite opp noen gode kilder og sjekke ut sjøl hva og hvem man vil stole på.

Her er gode klimalenker:

FNs klimapanel

Forskningsprosjektet RegClim

Norsk institutt for luftforskning - NILU

Norsk polarinstitutt

Havforskningsinstituttet

Nansensenteret

CICERO - Senter for klimaforskning

Nettverk for miljølære

Miljøverndepartementet

Norges forskningsråd

Bjerknes Centre for Climate Resarch (BCCR)

Klimaløftet

Meteorologisk institutt