I takt med at isdekket rundt Nordpolen smelter bort, øker forutsetningene for å drive kommersielt fiske i Nordishavet.

Men for lite er kjent om fiskebestanden der og fiskens betydning i det store økosystemet, mener forskerne.

Brevet er skrevet til myndighetene i Norge, Danmark, Canada, USA og Russland, og er publisert av Pew Environment Group i forbindelse med en vitenskapskonferanse om Arktis som nå pågår i Montreal i Canada.