torsk - Men for lite er kjent om fiskebestanden der og fiskens betydning i det store økosystemet, mener forskerne. - Foto: Joachim S. Müller / Flickr.com

Men for lite er kjent om fiskebestanden der og fiskens betydning i det store økosystemet, mener forskerne.

Foto: Joachim S. Müller / Flickr.com

Forskere vil stanse alt fiske i arktiske farvann

Over 2.000 forskere fra 67 land ber i et åpent brev landene rundt Arktis om å stanse alt fiske i arktiske farvann inntil fiskebestanden er utredet.

I takt med at isdekket rundt Nordpolen smelter bort, øker forutsetningene for å drive kommersielt fiske i Nordishavet.

Men for lite er kjent om fiskebestanden der og fiskens betydning i det store økosystemet, mener forskerne.

Brevet er skrevet til myndighetene i Norge, Danmark, Canada, USA og Russland, og er publisert av Pew Environment Group i forbindelse med en vitenskapskonferanse om Arktis som nå pågår i Montreal i Canada.

(NTB)

Flere nyheter