Oljeplattform - Et viktig argument for den nye planlagte kraftlinja mellom Ofoten og Hammerfest, er mulig elektrifisering av oljevirksomhet. Illustrasjonsfoto. - Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Et viktig argument for den nye planlagte kraftlinja mellom Ofoten og Hammerfest, er mulig elektrifisering av oljevirksomhet. Illustrasjonsfoto.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Krangler om elektrifisering

Forskere er uenige om oljeplattformer drevet på elektrisk kraft vil gi reduserte CO2-utslipp.

Den planlagte kraftlinja fra Ofoten til Hammerfest gjør det mer realistisk å drive framtidige oljeprosjekter i Finnmark på strøm, istedenfor gass som i dag.

– Symbolkutt

Direktør Salve Dahle i Akvaplan-niva mener dette blir symbolkutt, fordi løsningen vil føre til mer forurensing andre steder.

– Norge har ikke nok strøm via klimanøytrale kilder som vannkraft, så vi må kjøpe den strømmen i Europa eller Russland.

– Da er den strømmen produsert enten via gass eller olje som kanskje kommer fra Norge, eller kull.

420 volts kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest - NVE har gitt Statnett konsesjon for ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest - Foto: Illustrasjon / Statnett

NVE har gitt Statnett konsesjon for ny kraftlinje fra Ofoten til Hammerfest

Foto: Illustrasjon / Statnett

Skeptisk

Et viktig argument for den nye planlagte kraftlinja mellom Ofoten og Hammerfest, er muligheten for da å drifte framtidig oljevirksomhet med strøm istedenfor lokal gass.

Tanken med dette er å kutte norske CO2-utslipp.

Men Salve Dahle mener ingen foreløpig har dokumentert at dette vil kutte de totale CO2-utslippene internasjonalt.

– Saken er at man har gjort en hel del analyser, og jeg føler at det valget for meg virker som en enkel måte å redusere Norges CO2-utslipp på.

– Usedvanlig effektivt

Sjefsforsker Erik Lindeberg i SINTEF var blant de første som lanserte ideen om strømdrevne oljeinstallasjoner som klimatiltak.

– Elektrifisering av oljeplattformer er et usedvanlig effektivt tiltak hvis man tenker på at man kan erstatte fossile brensel med elektrisk kraft.

Lindeberg avviser at slike tiltak utelukkende vil være symbolpolitikk.

– Disse landene som vi utveksler strøm for er jo alle land som omfattes av Kyotoavtalen, og alle land som har inngått nasjonale forpliktelser med å begrense sine utslipp.

Flere nyheter

Ulykke i Bossekop - DØDSULYKKE: En kvinne i 50-årene er tiltalt for uaktsom bildrap etter en påkjørsel av en annen kvinne i et fotgjengerfelt. Dette bildet er tatt like etter ulykken. - Foto: Marte Lindi /

Vil ha 90 dagers fengsel for bildrap

I sin sluttprosedyre mener aktor at den tiltalte kvinnen oppdaterte seg for sent på trafikkbildet da hun traff en annen kvinne med bil slik at hun døde. Det er også lagt ned påstand om erstatningskrav til syv barn og barnebarn. – Alle fakta er ikke belyst, sier forsvarer Stein Rønning, som la ned påstand om full frifinnelse.

Les saken

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.