Første påskedag avslutta Havforskningsinstituttet sitt årlige skreitokt. Tirsdag presenterte toktleder Erik Berg årets skreikart.

Det bekrefter det «alle» har sett – det står enorme mengder med skrei i Lofoten og utenfor Vesterålen og Senja.

Usikkerhet

Erik Berg, Havforskningsinstituttet - Havforsker Erik Berg har leda årets skreitokt. - Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet /

Havforsker Erik Berg har leda årets skreitokt.

Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet

Til tross for at årets tokt viser store mengder skrei over større områder enn tidligere tør ikke Berg å snakke om rekord.

– Vi måler skreibestanden ved hjelp av akustiske målinger, og det ligger alltid en viss usikkerhet inne i disse målingene, sier han i en pressemelding.

– I 2011 var det noen flekker ved Værøy og Røst hvor skreien stod ekstremt tett, og vi har ikke vært i nærheten av slike konsentrasjoner i år.

Lenger øst

I år har skreitoktet gått lenger øst enn tidligere, og målingene viser at det står store mengder skrei fra Lofotodden til Kanstadfjorden i Lødingen.

– Dette forteller oss at bestanden er i meget godt hold, sier Berg.

Målingene viser at det er omtrent 100 millioner individer av sju år gammel nordøstatlantisk torsk i området som skreitoktet har dekket.

– Samtidig ser vi at det 75 millioner åtteåringer, noe som tyder på at den sterke 2004-årsklassen fortsatt er viktig for den videre rekrutteringa til torskebestanden, sier Berg.

I fjor, da denne årsklassen var sju år, ble den målt til 180 millioner eksemplarer.

Halvparten er hunnfisk

Berg sier det er omtrent 50/50 fordeling mellom hanner og hunner i skreibestanden.

– Det er også et godt tegn, fordi mengden hunner er viktigere for den videre rekrutteringa enn hannene, sier Berg.

Han ser bare ett skår i gleda – gjennomsnittsvekta for årets åtteåringer er 0,6 kilo lavere enn det åtteåringene veide i fjor.

– I 2011 veide en åtte år gammel skrei 4,5 kg i gjennomsnitt, i år veide gjennomsnittsåtteåringen 3,9 kg, avslutter Berg.