Video leteboring - Illustrasjonsbilde: Leteboring i Barentshavet. - Foto: Nyhetsspiller /

Illustrasjonsbilde: Leteboring i Barentshavet.

Foto: Nyhetsspiller

Bekymret for oljeleting i nord

Norsk polarinstitutt frykter konsekvensene av oljesøl rundt Bjørnøya.

Norsk polarinstitutt er bekymret over at oljevirksomheten flyttes stadig lengre nordover.

Instituttet krever i en høringsuttalelse dokumentasjon av oljevernberedskapen i Barentshavet.

Assisterende direktør Bjørn Fossli Johansen ved polarinstituttet sier noen av de nye oljeblokkene ligger svært nær Bjørnøya.

– Vi er først og fremst bekymret for sjøfugl. Bjørnøya har en av den nordlige halvkules største konsentrasjoner av hekkende sjøfugl som er svært sårbar for oljesøl. Det er om lag 500.000 fugl av forskjellige arter som hekker på Bjørnøya, for eksempel Lomvi og Polarlomvi. Enkelte deler av året er iskanten såpass langt sør at man kan forvente å finne isbjørn i området.

De nordligste blokkene ligger ca. 20 km fra områder hvor det må forventes havis i år med maksimal isutbredelse, tilsvarende issituasjonen våren 2011.

Ber om avklaring

Polarinstituttet ber i sitt høringssvar Olje- og energidepartementet dokumentere om det finnes god nok oljevernberedskap i området.

– Avstanden til fastlandet og krevende forhold med mørke, lave temperaturer og is stiller ekstra store krav til oljevernberedskapen i dette området, sier Bjørn Fossli Johansen.

Flere nyheter

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.