Melkøya - Melkøya er den eneste oljearbeidsplassen i Nord-Norge. - Foto: Eirik Palm / NRK

Melkøya er den eneste oljearbeidsplassen i Nord-Norge.

Foto: Eirik Palm / NRK

– Oljealderen har ikke kommet enda

Bare en av 100 norske oljearbeidsplasser er i Nord-Norge. Oljealderen har ennå ikke kommet nordover, hevder direktøren for North Energy.

Bare en prosent av norske oljearbeidsplasser er i Nord-Norge. Det går fram av en ny studie oljeselskapet North Energy har laga for Barentssekretariatet.

Oljealderen har ennå ikke kommet til Nord-Norge, sier North Energy-direktør Erik Karlstrøm om den nye gassrapporten.

– Overskriften er at oljealderen for Nord-Norge ennå ikke har kommet hit. Det faktum at en prosent av oljejobbene er i Nord-Norge, forteller at det sannsynligvis blir en god del flere arbeidsplasser i framtida, sier Karlstrøm.

Erik Karlstrøm - Direktør i North Energy, Erik Karlstrøm mener oljealderen ikke har kommet til Nord-Norge enda. - Foto: Kai Erik Bull /

Direktør i North Energy, Erik Karlstrøm mener oljealderen ikke har kommet til Nord-Norge enda.

Foto: Kai Erik Bull

Gass, ikke olje


Men det er en forutsetning for en rask utvikling, mener Karlstrøm. I en ny studie laget for Barentssekretariatet, argumenterer North Energy sterkt for at det må bygges en gassrørledning fra Barentshavet og sørover til Europa.

I følge studien vil en slik rørledning åpne for dobbelt så mange utbygginger av gassfelt i nord sammenlignet med hva en ny fabrikk for flytende gass på Melkøya vil gjøre.

Karlstrøm tror oljealderen i nord handler om gass – ikke olje.

– Vi kan ikke forvente at vi finner en så rik oljeprovins i nord som i sør. Så forutsetningen er infrastruktur. Da blir gassprospektene lønnsomme. Da kommer riggene nordover. Da begynner selskapene å vurdere om de vil flytte nordover. Men det må på et vis begynne med dette røret.

Først og fremst olje


Arvid Jensen i bransjeforeninga Petro Arctic, vil ha en ny LNG-fabrikk på Melkøya. Men han gir rørtilhengerne rett på ett punkt.

– Man kan kanskje få litt større ringvirkninger med et rør ved at små gassfunn som ikke har tilgang til en LNG-fabrikk kan bli bygd ut. Men oljeselskapene leter først og fremst etter olje. Og i så måte vil et rør ikke ha noen betydning for interessen for å lete. Det ser vi nettopp nå hvor interessen for Barentshavet aldri har vært større, sier Jensen.

Flere nyheter

Flere nyheter

TV-reportasjer

8. klassingene i Hammerfest er blant de tusenvis av skoleelever i en rekke land som nå skal vise hva de kan med lego.
Og når årets tema for First Lego League er naturkatastrofer, så føler finnmarkingene seg "på hjemmebane".
Hekla Stålstrenger spiller live låten 37,5 i NRK studio.
Jens Kloster spiller på sin kopi av en 3.000 år gammel bronselur. Spesielt med dette instrumentet er at munnstykket er helt likt munnstykker som brukes på dagens horn. Instrumentet er også stemt i samme tone som dagens instrumenter, noe som er et lite mysterium ifølge Kloster.