Rostami har sittet fengslet siden ankomsten til Iran. NOAS mener UNE i sin uttalelse legger vekt på å vise at det ikke forelå noe som tilsa at det var grunn til å forvente langvarig fengsling.

– Vi håper dette i det minste får UNE til å tenke gjennom om det i det hele tatt er forsvarlig å returnere asylsøkere til Iran, sier kommunikasjonsrådgiver Ingvald Bertelsen i NOAS i en pressemelding.

Organisasjonen hevder også at UNE mener det ikke forelå noen grunn til å anta en sammenheng mellom asylanførslene til Rostami og det at han har blitt fengslet.

– Med tanke på at det her er snakk om Iran i 2011, spør vi om UNE i for liten grad tar hensyn til menneskerettighetssituasjonen i landet det er snakk om retur til, uavhengig av vurderingen av individuelle asylanførsler, uttaler Bertelsen.

UNE framholder i sin kommentar til Rostami-saken at de ikke har funnet eksempler på straffeforfølgelse av returnerte iranske asylsøkere.

Spørsmålet er om dette tilsier at det er trygt å fortsette å retunere asylsøkere til landet. Spesielt når det er snakk om personer som har stått fram offentlig og som det derfor er særlig grunn til å tro vil være registrert av iransk etterretning, påpeker NOAS.