Asylsøker Rahim Rostami sendte klagebrev - Rahim Rostami (19) ble tvangsutsendt fra Norge i februar. Nå sitter han i et av Irans verste fengsler. - Foto: NRK /

Rahim Rostami (19) ble tvangsutsendt fra Norge i februar. Nå sitter han i et av Irans verste fengsler.

Foto: NRK

NOAS reagerer på Rostami-uttalelse

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) reagerer på en lengre redegjørelse Utlendingsnemnda (UNE) har kommet med om den tvangsreturnerte 19 år gamle iranske asylsøkeren Rahim Rostami.

Rostami har sittet fengslet siden ankomsten til Iran. NOAS mener UNE i sin uttalelse legger vekt på å vise at det ikke forelå noe som tilsa at det var grunn til å forvente langvarig fengsling.

– Vi håper dette i det minste får UNE til å tenke gjennom om det i det hele tatt er forsvarlig å returnere asylsøkere til Iran, sier kommunikasjonsrådgiver Ingvald Bertelsen i NOAS i en pressemelding.

Organisasjonen hevder også at UNE mener det ikke forelå noen grunn til å anta en sammenheng mellom asylanførslene til Rostami og det at han har blitt fengslet.

– Med tanke på at det her er snakk om Iran i 2011, spør vi om UNE i for liten grad tar hensyn til menneskerettighetssituasjonen i landet det er snakk om retur til, uavhengig av vurderingen av individuelle asylanførsler, uttaler Bertelsen.

UNE framholder i sin kommentar til Rostami-saken at de ikke har funnet eksempler på straffeforfølgelse av returnerte iranske asylsøkere.

Spørsmålet er om dette tilsier at det er trygt å fortsette å retunere asylsøkere til landet. Spesielt når det er snakk om personer som har stått fram offentlig og som det derfor er særlig grunn til å tro vil være registrert av iransk etterretning, påpeker NOAS.

(NTB)

Flere nyheter