Widerøe hadde et overskudd på 54 millioner kroner mot 55,2 millioner kroner i samme periode i fjor, noe som er på samme nivå som 2011. Selskapet er godt fornøyd med resultatet.

– Det er fortsatt god utvikling i Widerøes markeder, men vi merker en skjerpet konkurranse. Likevel er vi godt rustet til å møte denne konkurransen, etter flere år med kostnadsreduksjon og kontroll, sier administrerende direktør Lars Kobberstad.

Siden 2009 har Widerøe kuttet kostnadene sine med nesten 10 prosent, men ytterligere reduksjoner må gjennomføres for å møte ny konkurranse.

– Norwegian utfordrer oss på de mest trafikktunge rutene våre. For å stå imot både dem og mindre konkurrenter på mindre ruter, må kostnadene våre ned ytterlige 50 millioner kroner i 2012, sier Kobberstad.

Driftsinntektene var på 820 millioner kroner mot 768 millioner, mens driftsresultatet var 53,1 millioner kroner mot 65,5 millioner kroner for 1. kvartal i fjor.

Se video: Widerøe får fortsette å fly i Lofoten

Video Widerøe får fortsette å fly i Lofoten - Foto: Nyhetsspiller /

Widerøe får fortsette å fly i Lofoten.