Lisbeth Berg Hansen - FORNØYD: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sier avgjørelsen er viktig for den eksportrettede oppdrettsnæringen. 
NRK

FORNØYD: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sier avgjørelsen er viktig for den eksportrettede oppdrettsnæringen.

Foto: NRK

US International Trade Commission har i dag besluttet å fjerne den over 20 år gamle antidumpingtollen på norsk laks i USA.

Norske myndigheter og laksenæringen vant dermed fram i gjennomgangen av tiltakene som fant sted i 2011.


– Denne saken har grunnleggende viktige nærings- og handelspolitiske aspekter som det har vært viktig for oss å få ryddet opp i, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Laksenæringen er svært eksportrettet og avhengig av gode og forutsigbare handelsbetingelser. Dette er derfor en viktig avgjørelse, fortsetter hun.

Fjernet vedtak fra 1991


USA innførte i 1991 anti-dumping og anti-subsidietiltak mot importen av hel fersk laks fra Norge.

WTO-avtalen pålegger amerikanske myndigheter hvert femte år å foreta en gjennomgang av hvorvidt straffetollen skal videreføres.

En slik gjennomgang ble startet i januar 2011, og både den norske laksenæringen, representert av FHL og NSL og norske myndigheter meldte seg da som parter i saken.