Masse fisk i Lofoten - Den totale fangstverdien i de norske fiskeriene endte i 2011 på 16 milliarder kroner og de viktigste bestandene har økt kraftig de siste tiårene. - Foto: Bjørnar Hansen /

Den totale fangstverdien i de norske fiskeriene endte i 2011 på 16 milliarder kroner og de viktigste bestandene har økt kraftig de siste tiårene.

Foto: Bjørnar Hansen

I fjor tjente fiskerinæringa mer enn noensinne

Verdien av fisken som ble dratt opp av havet i Norge i fjor er den høyeste noensinne.

Den totale fangstverdien i de norske fiskeriene endte i 2011 på 16 milliarder kroner.

Det kommer fram i rapporten «Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2011».

Den viser utviklingen i gytebestand, fangst, fangstverdi og lønnsomhet de siste 25 årene.

Fangstverdien fra 2011 er tidenes høyeste, opplyser fiskeridirektoratet.

– Gode grep i fiskeriforvaltningen og –næringen, sammen med naturgitte forhold, har gitt en bærekraftig ressursutvikling for norske fiskerier, sier fiskeridirektøren.

Subsidiefri

Rapporten viser også at antall fiskere og fiskefartøy er sterkt redusert de siste årene, og at den norske fiskeflåten er så godt som subsidiefri.

Mens det ble gitt 1,2 milliarder kroner i subsidier til norske fiskere i 1985, fikk de i 2011 kun rundt 60 millioner.

Antall fartøy i den norske fiskeflåten ble redusert fra 2010 til 2011, med unntak av fartøygruppen over 28 meter, der antallet økte fra 251 til 266 fartøy.

Lik mengde - økt verdi

Dagens fangstmengde er tilnærmet lik som på midten av 1980-tallet (har i dette tidsrommet variert mellom 1,6 og 2,9 millioner tonn), mens fangstverdiene altså har økt.

Trenden for lønnsomheten i fiskeflåten er oppadgående, men med individuelle og gruppevise forskjeller.

Flere nyheter

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Se de flotte værbildene.
Snøfall på E6 sør i Helgeland skaper store trafikale utfordringer onsdag ettermiddag. Europaveien vil være stengt i flere timer fremover.

Flere nyheter

Radio

Radio Nordnytt

Hør siste radiosending fra NRK Nordland

TV-sending

NRK Nordland

Se TV-sendinger fra NRK Nordland igjen

Nordlandsstemmer

Nordlandsstemmer

Les alle ytringene fra Nordland her