Alle de tre dommerne stilte utdypende spørsmål til hvordan Gunn Fosse kunne være deltaker i forhandlingene om fergetilskudd og ansvarlig for de falske regnskapene i så mange år, uten å forstå at det hun gjorde var galt.

Også aktorene Erling Grimstad og Geir Kavli hadde spørsmål til hennes rolle i svindelsaken og om hva hun hadde forstått av det som foregikk.

Forsto ikke

Men forklaringen ble en timelang utdyping der Gunn Fosse forsikret at hun ikke forsto at det var noe galt med de manipulerte fergeregnskapene før noen få uker før Økokrim slo til mot OVDS 1. november 2002.

Fosse er sammen med økonomisjef Jan Thygesen og økonomidirektør Børre Simonsen den av de fem tiltalte som har fått ansvar for den lengste perioden med falske regnskaper. Fosse holdes i tiltalen ansvarlig for at staten er svindlet for over 99 millioner kroner; samme beløp blir hektet ved Thygesen.

Struts

OVDS-advokat Hugo Storø konfronterte Gunn Fosse med karakteristikken av topplederne i OVDS som struts med hodet i sanden.

OVDS' advokat Hugo Storø

OVDS' advokat Hugo Storø

- Du har brukt sterke uttrykk som strutsepolitikk om sjefene i OVDS - karakteristikker som allerede er ute på nettet. Hva med deg selv og din egen rolle, burde ikke du reagert på samme måte som Harald Skodvin gjorde? spurte Storø.

Gunn Fosse svarte med å vise til at hun ikke forsto at det var noe galt og at hun ikke kjente innholdet i Harald Skodvins brev til selskapet før 1. november 2002.

- Men du hadde hørt om at Skodvin nektet å justere regnskapet? fortsatte Storø.

- Ja, men jeg kjente ikke til at han kalte det manipulering og at han mente det var ulovlig, sa Fosse.

Turbulens

Hun henviste til at det var turbulent mellom Narvik og kontoret i Bodø på denne tiden og at hun tolket det som skjedde som et resultat av dette.

Dette er en forklaring som også stemmer med formuleringene i daværende styreleder Tor J. Strands brev som svar på Skodvins henvendelse i mai 1994.

Se også