Oisann, innholdet som skulle vises her støttes ikke lenger. Vi beklager!
Kommentatorbanner Knut Eirik OlsenNRK
Foto: NRK

For Hegnar er gleden over resultatet så stort at han i dag har valgt å bli en enda større eier i Hurigruten ved å øke sin eierbeholdning med åtte millioner aksjer til kurs 5 kroner per aksje. Dermed sitter Hegnar med en beholdning på 118.723.289 aksjer.

Avtale gull verd

Årsaken til denne satsingen er avtalen selskapet er i ferd med å få til med staten. I åtte år framover, kan Hurtigruten årlig få 750 millioner kroner i form av kjøpte tjenester fra staten, noe som vil gi en forutsigbarhet som har manglet til nå for Hurtigruten.

Overskuddet på 22 millioner kroner før skatt er uansett en milepæl for selskapet. Mange år med hardt arbeid for å snu selskapet fra å være et stort pengesluk til å komme i overskudd, er virkelig verd en applaus. Men 22 millioner kroner i overskudd er jo lite av ei omsetting på nesten 3,8 milliarder. Ideelt sett burde overskuddet vært på 100-millioner tallet. 22 millioner kroner er ikke noen solid buffer når økte drivstoffpriser, sterk krone og økte renteutgifter, slår ut.

Lånegjelda e fortsatt over tre milliarder kroner, og en renteøkning vil svi.

Fjell-effekten

På pressekonferansen under resultatframleggelsen, fokuserte toppsjef Olav Fjell på suksessen med å få flere til å resie med Hurtigruta denne vinteren. Dette er en bragd når en vet at han samtidig arbeider med å snu hele selskapet.

Han solgte ut alt det som ikke var kjernevirksomhet for å få full fokus på selve drifta av hurtigruteskipene, og han har klart å komme i overskudd når han sa han skulle være i overskudd.

Jobb nummer 1

Men i år er jobb nummer en for selskapet å få i havn avtalen med staten om kjøp av tjenester. Hurtigruten krever nesten seks milliarder i statlige kjøp av tjensester, det vil i hovedsak si frakt, de nest åtte årene, og for å sele som i dag.

Får de ikke det, kan de bli reduksjoner i rutetilbudet og aksjonærer som er litt lei seg.