– De rapporterte hendelsene viser at det rømmer fisk fra hele produksjonsrekken, fra landanlegg, transport, sjøanlegg og slakteri, sier direktør Jens Christian Holm i kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Han sier at analyser viser at både systemsvikt og menneskelig svikt er årsak til rømningene.

Næringen beklager

Næringen var selv i forrige uke ute og beklaget utviklingen.

– Nullvisjonen står fast, men utviklingen viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre for å bli bedre på rømningssikring, sa Tarald Sivertsen som leder Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Rapportene direktoratet har fått inn viser at det trolig bare er et mindre antall rømningstilfeller knyttet til orkanen «Dagmar».

Flere rømte under «Berit»

Etter orkanen «Berit» legger direktoratet til grunn at det 29. november i fjor rømte om lag 60.000 laks fra Salmars anlegg i Roan og et tilsvarende fra Marine Harvests anlegg i Osen.

– Tallgrunnlaget vårt viser at en tredel av alle rømningene i 2011 skjedde under orkanen Berit, opplyser fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Tåler ikke ekstremvær

Norske oppdrettsanlegg skal tåle ekstremt uvær som kan oppstå i en 50-årsperiode.
De aller fleste anleggene klarte seg helt fint i ekstremværet i 2011, men hendelsene som oppsto gjør at næringen på nytt vurderer om anleggene er gode nok i de områdene som er utsatt for ekstremvær.

– Rømningsproblemet er til syvende og sist næringens ansvar, og vi må vurdere å sette inn flere tiltak som går lenger enn de kravene myndighetene setter til oss, sier Sivertsen.