Sørpe og vann stopper trafikken

Mye nedbør i kombinasjon med snøsmelting fører til store vannmasser på veiene i Nordland.

Store mengder vann på veiene

Gravemaskinfører Arne Frantzen skufler unna is og vann fra veien i Beiarn.

Foto: Jan Steen

Flere veier i Nordland er stengte på grunn av store mengder vann på veiene. Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut varsel om at lokale oversvømmelser kan forekomme, og melder om fare for sørpeskred flere steder. På Helgelandskysten er det også økt fare for jordskred.

Vannføringen i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag har økt betydelig de siste dagene, spesielt i mindre og kystnære vassdrag, opplyser NVE på sine nettsider.

Innestengt i vannmassene

En bil i Beiarn er innestengt på grunn av vannet.

Foto: Jan Steen

– Onsdag ventes det stiv kuling og regn langs kysten fra Helgeland til Vesterålen, og torsdag ligger Helgeland og Lofoten utsatt for stiv kuling, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga Nord-Norge, Trond Lien.

Lien sier onsdag og torsdag fortsatt vil preges av mye nedbør over hele fylket, og på grunn av mye vann i snøen, kan det føre til enda flere snø- og sørperas.

Stengte veier

Veitrafikksentralen Nordland kan onsdag formiddag melde om følgende stengte på grunn av ras:

Fylkesvei 76 er steng mellom Brenna og Stormålvikhammeren, på grunn av sørpeskred.

Fylkesvei 17 er stengt ved Kilvik, på grunn av snøras.

Fylkesvei 494 er stengt ved Leiråmo i Beiarn, på grunn av fare for ras.

Fylkesvei 452 mellom Halsa og Engavåg er stengt for store kjøretøy.

Nordlandsbanen stengt

Store mengder vann i togsporet gjør at Nordlandsbanen inntil videre er stengt mellom Majavatn og Mosjøen. Mens NSB venter på klarsignal fra Jernbaneverket, blir passasjerene fraktet med buss.

Det er flom og enorme nedbørsmengder som er årsaken til at Nordlandsbanen ble stengt tirsdag ettermiddag.

Nordlandsbanen stengt pga flom, her venter persontog på Majavatn

BOM FAST: Mellom 100 og 150 togpassasjerer om bord i dagtoget fra Trondheim til Bodø venter nå på Majavatn på å bli fraktet med buss til Mosjøen.

Foto: Kurt Tranås

– Vi er i løpende kontakt med Jernbaneverket, men de siste prognosene går ut på at det er altfor mye vann ved og på togsporet. Det er uforsvarlig å kjøre tog på denne strekningen nå, sier Håkon Myhre, kommunikasjonsrådgiver i NSB.

Jernbaneverket Nord bekrefter at det kan ta tid før Nordlandsbanen åpner igjen.

Rørene tettes

Trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, Synnøve Lukkassen forklarer at rørene som holdet vannet unna veiene blir tette på grunn av den økte vannmassen. Særlig på Helgeland og i Salten fører dette til problemer for biltrafikken.

– Vannet driver med seg is, greiner, søppel og lignende, og det fører til at rørene blir blokkerte, sier Lukkassen.

Osjarfallet i Beiarn

Osjarfallet i Beiarn.

Foto: Jan Steen

Flere nyheter