Kommunal- og regionaldepartementet har regnet ut fordelingen som skal gjelde for de neste to stortingsvalgene.

Denne utregningen gjøres hvert åttende år i henhold til pålegg i Grunnloven, og her er innbyggertall og areal utslagsgivende. Dette betyr at Nordland mister et mandat. Det samme gjør Troms, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Hedmark.

Hadde denne valgordningen fungert ved forrige valg, vil Torgeir Trældal (Frp) fra Narvik ikke fått plass denne perioden, melder avisa Fremover.

Mandatene øker på Østlandet

Men Nordland og Troms mister hvert sitt mandat, øker mandatene til fylkene på det sentrale Østlandet. Oslo får to nye mandater, mens Akerhus får ett. Likevel mener Øyvind Korsberg (Frp), stortingsrepresentant fra Troms, at den nye fordelingen er av liten praktisk betydning.

– Dersom en ser overordnet på det, så har det ikke nødvendigvis de store konsekvensene. Det er sjeldent at en opplever at antall represententer fra ett fylke avgjør en sak, sier Korsberg til avisa Fremover.

– Liten betydning

Han viser til at alle saker som behandles i Stortinget, først går igjennom de respektive partienes stortingsgrupper.

– Vi sitter i nasjonalforsamlingen og skal ha en god politikk for hele landet. Det finnes mange gode ambassadører for Nord-Norge, og de trenger ikke være valgt inn fra landsdelen, sier Korsberg.

Stortinget skal fortsatt ha 169 representanter de neste åtte årene.