Til tross for den svake nedgangen, ble 2011 det nest beste året noen gang for norsk fiskeeksport. Bare 2010 har vært bedre.

– Sett på bakgrunn av den internasjonale konkurransesituasjonen kan sjømatnæringa si seg fornøyd med sjømateksporten i 2011, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd (tidligere Eksportutvalget for fisk).

Prisfall på laks

Den viktigste årsaken til at verdien av sjømateksporten gikk ned i fjor, er det kraftige prisfallet på oppdrettslaks. Verdien av den norske lakseeksporten gikk ned med 2 milliarder kroner til 29,2 milliarder kroner.

Fjoråret startet med laksepriser på over 40 kroner kiloen, og prisen økte til et rekordnivå på 42,73 kroner i april. Det neste halvåret sank prisen med hele 54 prosent til et bunnivå på 23,41 kroner i oktober. Mot slutten av året har prisene tatt seg noe opp.

Eksportverdien for oppdrettsfisken er på 31 milliarder kroner i fjor. Av dette utgjør laksen 29,2 milliarder kroner.

Store bestander

De viktigste fiskebestandene er i særdeles godt hold. Det gjenspeiler seg i eksportverdien av norsk villfanget fisk som i fjor ble på rekordhøye 22 milliarder kroner.

Nye eksportrekorder ble satt for sild (4,2 milliarder kroner), makrell (3,5 milliarder kroner), sei (2,2 milliarder kroner) og hyse (1,5 milliarder kroner).

Russland vår største kunde

Russland har overtatt tronen fra Frankrike som det viktigste enkeltmarkedet for norsk fisk. Etter å ha satt nye eksportrekorder sju år på rad, gikk den totale eksportverdien ned med 1,2 prosent i fjor.

Totalen for 2011 endte på 53 milliarder kroner, en nedgang på 644 millioner kroner fra året før, viser nye tall fra Norges sjømatråd.

For første gang er det Russland som betaler mest for norsk fisk. I fjor ble det eksportert fisk og sjømat til landet for 5,2 milliarder kroner. Det er 100 millioner kroner mer enn til Frankrike, som har en klar andreplass. Japan er det enkeltmarkedet som økte mest i fjor. Veksten var på 404 millioner kroner.