– Midt-Norge faller værmessig mellom to stoler. Trøndelag og Helgeland ligger litt mellom det gode i sør og det dårlige i nord. De får litt blanding – vekselvis litt nedbør og litt sol, sier vakthavende langtidsmeteorolog Per Egil Haga til NTB.

Bare helt i nord – Spitsbergen – holder vinteren stand. Også der blir det en litt urolig værtype, men først fra begynnelsen av neste uke. Kraftig vind opptil kuling og perioder med nedbør i form av snø, som normalt.

– Nå snur det – fra helgen blir det væromslag i hele landet. Fra forholdsvis kjølig og regnfullt i sør i april og perioder med ganske bra vær i nord, venter vi en tydelig endring i værsituasjonen i hele landet den nærmeste uken, sier Haga.

Surt i nord

Det gror i blomsterbedet i Svolvær. - Det gror i blomsterbedet i Svolvær. - Foto: Tor Andersen /

Det gror i blomsterbedet i Svolvær.

Foto: Tor Andersen

Mens Sør-Norge har vår i blikket, gjelder det slett ikke Nord-Norge.
– Der åpner det for lavtrykk fra Atlanterhavet og inn mot den nordlige delen av landet. Det betyr pålandsvind fra vest og det gir mye gråvær og nedbør. Riktignok forholdsvis mildt, så det alt vesentlige blir som regn.

Ifølge prognosene ser det ikke ut til å bli så mye nedbør i sørlige del av Nordland – fra Bodø og sørover. Heller ikke i de indre østlige strøk av Finnmark ventes noe særlig nedbør.

Kuling i Lofoten

Blåveisen trives godt i vårsola på Lyngåsen i Sandnessjøen. - Blåveisen trives godt i vårsola på Lyngåsen i Sandnessjøen. - Foto: F-S. Schürmann /

Blåveisen trives godt i vårsola på Lyngåsen i Sandnessjøen.

Foto: F-S. Schürmann

– Der blir det også håp om litt sol innimellom, oppmuntrer meteorologen. Før han «tar den ned» igjen: – Resten av Finnmark må regne med grått vær.

Om ikke det er nok på en gang – det vil også blåse en del på kysten fra Lofoten og nordover – kuling i lengre perioder.

Men i Sør-Norge kommer nedbøren som snø, om det kan være til trøst for noen. Riktignok i fjellet. Og snart er det jo tross alt sommer – i hele landet.

Stabilt pent i sør

Det er løfterike varsler ved inngangen til mai – den siste vårmåneden. Vel å merke for Sør-Norge. Der er det bare å ta fram vårtøyet i møte med 1. mai tirsdag over helgen, skal vi stole på varslene.

– I Sør-Norge, for så vidt hele sørlige Skandinavia, får vi etter hvert bygget opp et høytrykk, som gradvis vil gi ganske pent og relativt varmt vær i Sør-Norge. Ikke fra den ene dagen til den andre. Men vi går inn i en ganske stabil periode i landsdelen med stabilt pent vær som også varer en stund, er de løfterike toner fra statsmeteorologen.

Prognoser fram til lørdag 5. mai signaliserer høytrykk og dermed pent vær i store deler av Sør-Norge.