Konsernsjefens budskap er enkelt: - Mer penger fra staten eller færre anløp.

Bør selskapet få lov til å kutte antall anløp eller skal staten betale enda mer for å beholde dagens seilingsmønster. Hvilke anløp mener du bør fjernes?

Si din mening om Hurtigruten!

Les: - Berre eit innspel

Les: - Dropp Stokmarknes