Det var i juni at EFTAs overvåkningsorgan ESA slo fast at statens tilleggsbevilgninger til Hurtigruten fra 2008 er i strid med EØS-avtalen.

ESA krever at Hurtigruten betaler tilbake 181 millioner kroner som selskapet fikk utover det som er tillatt etter reglene.

Men Hurtigruten gir seg ikke uten kamp. Nå ankes vedtaket inn for EFTA-domstolen i Luxembourg, skriver Aftenposten.

– Anken ble sendt inn i dag, sier Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør Ragnar Norum til NRK.no.

Norum sier dette var penger de hadde krav på.

– ESA hevder at vi har fått ulovlig statsstøtte. Det mener vi kan bevise. Vi har fortsatt en underdekning i forhold til den tjenesten staten kjøper. Vi har høyere kostnader med å levere enn det staten betaler, sier Norum.

Økonomiske problemer

I 2004 inngikk staten en avtale med Hurtigruten ASA om drift av kystruten Bergen-Kirkenes, kjent som Hurtigruten. Avtalen til en verdi av 1,9 milliarder kroner løper i en åtteårsperiode fra 1. januar til 2005 til 31. desember 2012.

På grunn av økonomiske problemer i Hurtigruten gikk staten i 2008 med på å utbetale med en ekstrabevilgning på 181 millioner kroner.

ESA mener altså at denne støtten strider med EØS-avtalens regler om statsstøtte. Regjeringen har hele tiden avvist enhver påstand om at tilleggsbevilgningen er ulovlig og mener støtten ligger innenfor rammene av avtalen ESA godkjente i 2004.

Beløpet lavere

EFTAs konkurranseorgan, ESA, har beregnet at 180 millioner kroner ble gitt i ulovlig støtte fra staten til Hurtigruten. Men nå er staten og Hurtigrutens advokater på saken og de mener at beløpet kan være lavere enn det ESA kom fram til. Norum sier at Hurtigruten kan bevise at de kun har tatt ut 130 millioner av støttebeløpet fikk da selskapet var i krise.

– Vi kan bevise at vi ikke har blitt merkompensert, vi har ikke fått dekning for de kostnadene vi mener den distansetrafikken langs kysten koster. Vi er uenige i ESAs konklusjon, sier Norum til NRK.no.

Det statlige kjøpet av kystruta Bergen-Kirkenes gjelder kun godsfrakt og distansepassasjerer, ikke turisme. Avtalen omhandler betalingen Hurtigruten ASA får fra staten for å påta seg en transportoppgave som er ulønnsom.

Frist til september

Staten og Hurtigruten fikk frist på seg til utgangen av september til å presentere nye tall for hvordan støtten til Hurtigruten ble fordelt da selskapet holdt på å gå konkurs i 2008.