- Dette betyr kanskje at turistnæringen er svekket, og i så fall er det uheldig, sett i forhold til de tiltak som har vært gjort for å styrke turismen, sier Eriksen.

Nedgangen i antall passasjerer på hurtigruta skyldes i all hovedsak konkurransen fra lavprisflyselskapene. Og det er dette man må jobbe med fremover, mener administrerende direktør i OVDS, Knut Sevaldsen.

- Det dreier seg om rundt fem prosent nedgang i lokaltrafikken. Vi har en utfordring med å ta tilbake den trafikken som er tapt, sier han.

Konkurransen om passasjerene er steinhard, sier Odd Eriksen.

- Hvorvidt Hurtigruten har seg selv å takke, skal jeg ikke si noe om, men for landsdelen er det ingen god sak at

Knut Sevaldsen

Knut Sevaldsen

Hurtigruten får redusert sin andel i dette markedet, sier han.

Ifølge Sevaldsen i OVDS vil det nå ikke bli snakk om rutereduksjon, og heller ikke særlig lavere billettpriser.

- Vi er på hugget nå, men vi kan ikke bare prise oss inn i passasjermarkedet, det vil bli for dyrt, sier han.