Samferdsel i Tjeldsund

RAMSUNDBRUA er 240 meter lang, med et lengste spenn på 36 meter. Den ble åpnet i 1986. Foto: Billy Jacobsen / NRK

RAMSUNDBRUA er 240 meter lang, med et lengste spenn på 36 meter. Den ble åpnet i 1986. Foto: Billy Jacobsen / NRK

Tjeldsund har båtrute fra Hov på Tjeldøya til Smiberget og E6 på Hinnøya.

Brua over Ramsundet gir Tjeldøya forbindelse med fastlandet.

Veinettet i Tjeldsund er generelt godt utbygd.

Den 1001 meter lange Tjeldsundbrua i nordenden av sundet, og som ligger på grensen mellom Harstad og Skånland kommuner i Troms fylke, gir forbindelse mellom fastlandet og Hinnøya.

Nærmeste flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Harstad er nærmeste hurtigruteanløp.

Anbefalte artikler:

Tjeldsund