Petter Dass


Anbefalt radio - Petter Dass som merkevare. Program fra 2006 ved Øyvind Arntsen:

BILDET i spilleren av det lille Petter Dass-kapellet på Husøya, Træna i Nordland. Foto: Billy Jacobsen.Av Billy Jacobsen og Per Bjørn Pedersen

Petter Dass (1647 – 1707) ble trolig født på Nord-Herøy - på Helgeland i Nordland.


Han var kapellan på Nesna (1673 - 1689), før han i 1689 ble utnevnt til sogneprest i Alstahaug, der han bodde og virket frem til sin død (1689 - 1707).


Da hadde han allerede ført i pennen det meste av Nordlands Beskrivelse - verket som senere er kjent under navnet Nordlands Trompet.

Prest, handelsmann og dikter

Petter Dass var ellers også et foretaksomt menneske. Han drev atskillig handel med fisk til Bergen, og kom seg dessuten til et av de største og beste jordgodsene i landet.

Utdannelse

Petter Dass gikk på Bergen Katedralskole fra 1660. Og han studerte teologi i København fra 1666. Ellers bodde han hele livet sitt i Nordland.


Gravid utenfor ekteskap

Fra 1669 har Dass post som huslærer hos presten i Vefsn, der han etter et par år gjør prestekonens datter fra første ekteskap, Margrete Andersdatter, gravid, uten at paret er gift.


Hun blir senere hans kone, og paret får flere barn. Men graviditet utenfor ekteskap var forbudt. Og lovbruddet, kalt "leiermål", ble påtalt av myndighetene.

Karriere på spill

Forholdet var problematisk for Petter Dass, som hadde geistlige ambisjoner, og som på dette tidspunkt allerede hadde søkt stilling som kapellan på Nesna.


Dass søkte benådning hos kongen i København for sitt lovbrudd. Han reiste også til København for å fremføre sin tilgivelse.

Ble bøtelagt

Og Petter Dass ble benådet; det vil si: fikk tilgivelse, og slapp å fremføre offentlig skriftemål, som var en vanlig straff i slike saker. Forøvrig er benådningsbrevet fra København, fra september 1673, bevart.


Men tilgivelsen til tross, paret ble bøtelagt for sitt leiermål.

Bibelsk Visebok

I 1690-årene tok Petter Dass utgangspunkt i Det gamle testamentet i sitt forfatterskap.


Først kom Bibelsk Visebok, så fulgte Katechismus-Sange, som mange vil mene er fullt på høyde med storverket Nordlands Trompet.

Ikke kjent før sin død

Mens Petter Dass levde, var nok hans salmer, dikt, vers og leilighetsviser, stort sett bare kjent i hans nærmeste kretser. Og hans viktigste verker ble heller ikke trykket før lenge etter hans død.Den første viseboka, Aandelig Tidsfordriv eller Bibelske Viisebog, ble trykt i 1711, i København.

Nordlands Trompet

Nordlands Trompet, som ble påbegynt på 1670-tallet, ble trykt som bok først i 1739; også det i København.

En sønn blir kapellan

De siste årene av sitt liv er Petter Dass plaget av sykdom.


Det blir snart klart at Petter Dass trenger hjelp i sitt sognekall. To ganger søkte han om å få sønnen Anders, som har studert både i København og London, som kapellan.


Andre gang, i 1704, blir Anders Dass utnevnt i kapellanstillingen.

Dør på prestegården

17. august 1707 dør Petter Dass på Alstahaug prestegård. Fra Brønnøysund kommer sogneprest Peter Bredal for å begrave sin venn og kollega.


Museum

Allerede i 1908 ble Petter Dass hedret med en bauta på Alberthaugen - et steinkast fra Alstahaug kirke.


Og i 2007 ble Petter Dass-museet åpnet ved prestegården. Dette er også Nordlands 1000-årssted.

Skotsk far

Petter Dass' far kom fra Skottland. I Norge kom han kom først til Bergen, før han reiste nordover og ble fiskeoppkjøper, og der han giftet seg med Maren Falch, som forøvrig var datter av en fogd og senere forvalter av Dønnagodset.


Petter Dass' skotske far het Peiter Dundas.


Anbefalt fjernsyn - mathistorisk visitt hos Petter Dass, ved Henry Notaker, 2010:

Anbefalte artikler:

Alstahaug

Kirker og trossamfunn i Alstahaug

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Hårek på Tjøtta

Sigrid på Sandnes

Øyvind Finnsson Skaldespiller