Oscar Sund

Av Per Bjørn Pedersen og Billy Jacobsen

Etter at hurtigruteskipet “St. Svithun” ble bombet og senket av britiske fly ved Stadlandet i 1943, løp det også inn melding om at havforskeren Oscar Sund var blant de omkomne.


Med ham mistet landsdelen en både fremtredende vitenskapsmann og en varm talsmann for kystfolket i nord.


Født i Gildskål

Oscar Sund var født i Gildeskål i 1884. Evnerik som han var, kunne han allerede i 20-årealderen smykke seg med den akademiske graden cand.real. Noen år senere ble han ansatt i Fiskeridirektoratets havforskningsavdeling, etterhvert som vitenskapelig konsulent.

Ekspert på torsk

Det hersker ikke særlig tvil om at Oscar Sund var en av våre fremste eksperter på saltvannsfiskeriene - om ikke den aller fremste. Hans spesielle felt var torskefiskeriene, og han var særlig opptatt av lofotfisket.

Anbefalt radio:

Banebrytende

I flere år drev han fiskeriundersøkelser langs kysten - et banebrytende arbeide av stor vitenskaplig betydning som etter hvert også skulle gi praktiske resultater for fiskerne. Da er det heller ikke så underlig at hans navn som vitenskapsmann også nådde langt utenfor landets grenser. Og gjennom en mengde artikler i aviser og tidsskrifter delte han sine kunnskaper med et bredere publikum.

Stadige tokt

Oscar Sund var hele sitt 59-årige liv nordlending i sinn og skinn. Så ofte han kunne seilte han på tokt langs kysten med forskningsskipet “Johan Hjort” - gjerne med en avstikker inn fjordene til hjembyga i Gildeskål.


Dette skipet, som tilhørte Havforskningsinstituttet, ble i 1958 omdøpt til "Oscar Sund".

Båtnavn i Bodø

"Oskar Sund" ble i 1994 også navnet på forskningsfartøyet til Høgskolen i Nordland.


Dette fartøyet var opprinnelig bygd som reketråler i 1987, og ble ombygd til forskningsformål i 1994.

Anbefalte artikler:

Gildeskål