Kystens største gjestebok


Av Billy Jacobsen

I Vevelstad kommune, på Helgeland i Nordland, fins det som gjerne kalles kystens største gjestebok.


For å ta severdigheten i øyesyn må du i båt, for disse inskripsjonene fins på Esøya.

Omtalt av Snorre

-Her er det en klebersteinsvegg med inskripsjoner helt fra vikingtiden, og i dette området har båtfolk gjennom tidene søkt nødhavn i dårlig vær. Innrisninger på Esøya er gjort av sjøfarende helt opp til vår tid. Og for øvrig er området også beskrevet i kongesagaen til Snorre.

Historie og reiseliv

Dette forteller Kari Anne Andreassen i et møte med NRK sommeren 2009.

Anbefalt radio:

Hun er til daglig veterinær i kommunen, men har kunnskaper og interesse også i retning den lokale bergkunsten, som hun mener kan være et vesentlig aktivum for reiselivet.


Vistnesdal i steinalderen

Etter Esøya viser hun frem helleristningene i Vistnesdal i Vevelstad, som antas å være mellom 5000 og 6000 år gamle.


-På disse samme bergene er det risset inn bilder og symboler som kan spores til bronsealderen, noe som kan tyde på at det akkurat i dette området har vært folk sammenhengende siden steinalderen, sier Kari Anne engasjert.


Helleristningene i Vistnesdal var akkurat da ferdig restaurerte. Samtidig med disse arbeidene ble det også gjort tiltak for bedre tilgjengelighet og informasjon om funnene.

Lomsdal-Visten Nasjonalpark

-Så Vevelstad har også en spennende øyverden, ved siden av den øvrige storslåtte naturen, sier Kari Anne, og viser til en spennende fjellverden; til den lange smale Vistenfjorden, og til den planlagte Lomsdal-Visten nasjonalpark.

Fire kommuner

Den foreslåtte Lomsdal-Visten nasjonalpark vil strekke seg over Grane, Brønnøy, Vefsn og Vevelstad kommuner.

Anbefalte artikler:

Vevelstad

Tidlig bosetting og handel i Vevelstad