Kirker i Steigen

1200-TALLET: Steigen gamle kirke på Engeløya. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

1200-TALLET: Steigen gamle kirke på Engeløya. Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

Steigen kirke, med rester av kor fra steinkirke på 1200-tallet.


Leiranger kirke fra 1911.


Nordfold kirke ble vigslet i 1976.


Bogen kapell innviet i 1926.

Anbefalte artikler:

Steigen