Kirker i Steigen


Steigen kirke, med rester av kor fra steinkirke på 1200-tallet.


Leiranger kirke fra 1911.


Nordfold kirke ble vigslet i 1976.


Bogen kapell innviet i 1926.

Anbefalte artikler:

Steigen