Kirker i Grane

GRANE KIRKE ligger i bygda Grane et lite stykke nord for kommunesenteret Trofors. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009

GRANE KIRKE ligger i bygda Grane et lite stykke nord for kommunesenteret Trofors. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009

Grane kirke er fra 1860, med ei altertavle fra 1644. Dette er ei langkirke bygd i tømmer, og har 230 plasser.


Majavatn kirke - bygd av samemisjonen i 1915, vigslet 1924. Klokketårnet er plassert ved siden av selve kirkerommet.

MAJAVATN KIRKE. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009

MAJAVATN KIRKE. Foto: Billy Jacobsen / NRK, 2009


Fiplingdal kirke, tidligere bedehus, vigslet i 1964.


Anbefalte artikler:

Grane