Hamarøy

Fakta om Hamarøy kommuene:

Navnet: Kommunenavnets første ledd stammer muligens fra genitivformen av det gml.n “hom” - knehase.


Beliggenhet: Kommune i Nord-Salten i Nordland. Grenser i øst mot Tysfjord, i sør mot Steigen og Sørfold, i vest mot Vestfjorden og i sørøst mot Sverige.


Folketall pr. 1. oktober 2012: 1771.


Utstrekning: 1038 km2.

1,7 innbyggere pr. km2 .


Administrasjonssted: Oppeid, 8294 Hamarøy.


Steder i Hamarøy: Innhavet, Ulvsvåg, Skutvik, Presteid, Oppeid, Tranøy, Nordkil og Sørkil.

Egen kommune fra 1838.

Anbefalt radio:

Anbefalt fjernsyn - utstillingene i Hamsunsenteret åpnet ferdig, juni 2010:

Anbefalt radio:

Anbefalt radio:

Anbefalt fjernsyn - lille aktive Tranøy. Fra mai 2011:

Anbefalte artikler:

Skulpturlandskap Nordland i Hamarøy

Naturen i Hamarøy

Hamarøy i litteraturen

Troilltampen

Eline Thorp

Knut Hamsun

Jack Berntsen

1900-tallet i Hamarøy

Hamsunsenteret

Salten