1900-tallet i Meløy

Ved Per Bjørn Pedersen, Roar Michalsen og Billy Jacobsen


Her følger en oversikt over utvalgte hendelser i Meløy årene 1900-1999:


1903: Fem fiskere fra Meløy omkom da båten kullseilte under heimturen fra Mortsund i Lofoten.


1916: Innehaveren av handelsstedet Støtt omkommer sammen med sine to sønner da de er på tur til fastlandet for å hente brenntorv.


1918: Glomfjordanlegget blir kjøpt opp av Staten.


1919: Et snøras i Glomfjord krever tre menneskeliv.


1919: Meløy fattigstyre søker etter forpleining for “ en fattig sinnsyk kone som trenger en for vanlige fattiges forsørgelse særegen behandling”.


1919: Vassdal mølle- og treskofabrikk brenner ned til grunnen.


1923: En arbeider fryser i hjel på fjellet ovenfor Glomfjord.


1923: En far og sønn fra Meløy omkommer på havet under fiske ved Hamnøy i Lofoten.


1924: Faren berger seg, men hans to sønner drukner da båten deres går rundt under fiske ved Grønøy.


1924: Glomfjord smelteverk går konkurs.


1925: Fra eierne av øysamfunnet Støtt, Sørensen og Falk, blir det kunngjort forbud mot å grave fjæremark på eiendommene deres.


1926: Et forlis i Bakfjorden i Finnmark, som kostet tre brødre fra Meløy livet i 1925, blir oppklart dette året i det en mann fra Hammerfest på dødsleiet tilstår at han har tatt livet av de tre.


1927: Ved Haugvik smelteverk blir det startet produksjon av aluminium. Verket er det mest moderne i verden.


1929: En mann som i lagmannsretten blir kjent skyldig i en brannsak fra Meløy, skyter seg selv i rettsalen. Han dør senere av skadene.


1933: AS Mineral starter utvinning av grafitt i Rendalsvik. Tyskerne holder driften i gang gjennom hele 2. verdenskrig - før gruven blir lagt ned i 1945. På det meste har rundt 200 mann hatt sitt arbeid ved gruven.


1938: To brødre fra Havnøy omkommer da en brottsjø fyller båten deres på tur fra Meløya.


1942: Tyskerne innstiller produksjonen av aluminium i Glomfjord etter sabotasje mot kraftverket - den såkalte operasjon “Muskedunder”.


1944: To søstre på 11 og 14 år fra Rendalsvik druknet da de fra ei bru ble tatt av skruis og ført nedover elva.


1945: AIL Glomgutten og Glomfjord IF går sammen og danner IL Glomgutten.


1950: Det fører til kraftige protester i Søndre Meløy da det blir bestemt at hurtigruteanløpet skal flyttes fra Grønøy til Ørnes.


1950: En arbeidsstyrke på 750 sørger for at det nå er full produksjon ved Glomfjord Salpeterfabrikker.


1951: Den nesten 1000 meter lange taubanen som skal frakte folk opp på fjellet blir åpnet i Glomfjord.


1952: Norsk Hydro beslutter å legge en fullgjødselsfabrikk til Glomfjord.


1953: En poliomyelittepidemi slår særlig hardt ut i Meløy der det blir meldt om 20 tilfeller bare i løpet av en måned.


1955: Norsk Hydros fullgjødselfabrikk starter produksjonen i Glomfjord.


1957: Etter å ha arbeidet med saken i 30 år får Glomfjord endelig sin egen kirke.


1957: Ørnes Fabrikker sender for første gang 15 tonn steinbitfilet direkte til USA.


1959: Engavågen skole kan endelig tas i bruk av lærere og elever.


1960: To av mannskapet fra Meløy omkommer da frakteskuta “Ethel” av Sandnessjøen havarerer på Kvænangsfjorden.


1963: Ved to forskjellige ulykker under bading drukner tre jenter i 10 - 12 årsalderen.


1963: De to flyverne omkommer da jetflyene de fører går rett inn i fjellveggen ved Glombreen.


1964: To fiskere fra Ørnes omkommer da båten deres går ned ved Støtt.


1964: Store verdier går tapt da Halsa Handel blir lagt i aske.


1964: Skolestyret bestemmer at det ikke skal være tillatt å danse på skolene i kommunen.


1964: Et eventyrlig sildefiske gir mannskapet på “Torris” lotter på 68.000 kroner!


1965: Dissentere får ikke holde møter i skolehusene, heter det i et vedtak i skolestyret.


1966: Tre ferjeleier i Meløy kan tas i bruk dette året - på Ørnes, i Vassdalsvik og på Ågskaret.


1966: Jan Leif Sigfred Tømmerberg fra Halsa får ansvaret for, og ledelsen av, all sveising på den første oljeplattformen som ble bygget i Norge. Det skjedde på Aker mek. verksted, Oslo.


1968: Det er en gledens dag i kommunen da elever og lærere kan ta i bruk nye skoleanlegg både på Enga og på Halsa.


1969: Snurperen “Ole Torrisen” tar den første norske fangsten av polartorsk i farvannet ved Novaja Semlja. Dette året kan Torrisen-familien også ta i bruk Norges største snurper, Meløyvær - som etter forlengelse får en kapasitet på 9000 hektoliter sild eller lodde.


1969: Med skoledirektør Olav Nyaas i spissen blir den nye ungdomsskolen på Engavågen tatt offisielt i bruk. Elevene kan nå boltre seg på nesten 2500 kvadratmeter golvflate, fire klasserom og sju spesialrom i det moderne bygget.


1972: Torrissen-brødrene på Halsa starter oppdrettsanlegg.


1972: Hydros nye fullgjødselfabrikk i Glomfjord starter produksjonen av kalksalpeter og fullgjødsel. Fabrikken kan nå forsyne hele det norske marked med sine produkter.


1974: Flyveren og de fem passasjerene, alle kjente samepolitikere, omkommer da et finsk småfly styrter i havet ved Kunna.


1974: Torrisen-familien satser stort på havbruk i Æsvika på Halsa, bygger opp bedrift som med opptil 60 ansatte skal stå for produksjon, foredling og eksport av laks- og ørretprodukter.


1975: En familie på fem fra Lofoten, bosatt i Hattfjelldal, omkommer da småflyet de er ombord i flyr inn i ei høyspentlinje på nordsida av Glomfjorden.


1977: Også dette året går et fly inn i en umerket kraftledning i Glomfjord - en britisk jagerflyver mister livet.


1977: Torrisen-familien får overlevert Norges største nybygde snurper, Meløyvær, med en lasteevne på 14 000 hektoliter sild eller lodde.


1978: Og det går stadig godt for Torrisan - firmaet Ole Torrissen & Sønner kan dette året notere seg som den bedriften i landet med størst prosentvis fortjeneste av sin virksomhet.


1978: Ved en brann i Meløy går verdier for åtte millioner kroner tapt da et fiskebruk brenner ned til grunnen.


1979: I Søndre Meløy blir det hittil kraftigste jordskjelvet i kommunen, målt til 3,5 på Richters skala, registrert. Året før var Meløy rammet av en serie mindre skjelv.


1980: To menn blir tatt på fersk gjerning mens de er i ferd med å plyndre et havørnreir på holme ved Ørnes.


1981: Ingen mennesker kommer til skade, men en voldsom eksplosjon i steamkjelen raserer på det nærmeste sildoljefabrikken på Halsa. Inventar fra fabrikken kunne spores 400 meter utover sjøen.


1983: Gitaristen Arne Brattland fra Holandsfjorden debuterer under festspillene i Harstad.


1983: Meløy Food A/S med 24 ansatte starter mottak av fisk til filetering på Ørnes.


1985: I mars er det gjennomslag i Nord-Europas lengste veitunnel, Svartistunnelen som måler hele 7600 meter. To år senere står kong Olav for åpningen av tunnelen.


1985: For første gang blir det påvist asbestskader hos ansatte ved Glomfjord Fabrikker da tre arbeidere får denne diagnosen.


1985: Nordtun rekonvalesenthjem med 50 gjesterom og flere ulike behandlingstilbud åpner sine dører i Engavågen.


1986: På Halsa stanser driften ved sildoljefabrikken.


1989: I Meløy produserer hønene mer egg enn noe annet sted i landsdelen.

Anbefalt radio:

FOTO i spilleren over: Billy Jacobsen.

Anbefalt radio - Revyfestival Glomfjord 1992. Bl.a. klipp fra Velfjord og Fauske. Ved Sjur Sætre:

BILDET i spilleren: Illustrasjon til revyfestival.

1998: To menn mister livet ved en helikopterulykke i kommunen.

Anbefalte artikler:

Meløy