Bønder trosser faren for Ecoli

Dyr som er tilgriset av avføring sendes til slakteriet.

Ku
Foto: Steinar Lote / NRK

Til tross for ecoli-faren, sender enkelte bønder fortsatt skitne dyr til slakteriene.

Tre bønder har får nå kritikk av Mattilsynet for å ha levert flere skitne okser til Nortura-slakteriet i Mosjøen.

Noen dyr kommer inn med inntørket avføring i store mengder på lår og buk.

Tilsynsveterinær Aslak Hagland i Mattilsynet

Tilsynsveterinær Aslak Hagland i Mattilsynet sier de går hardt ut mot slurv.

- De fleste slaktedyr er rene og fine, men det er noen som kommer inn skittklumper, inntørket avføring i store mengder på lår og buk. Og dette er ikke bra. Det fører til vanskelige og uhygeniske arbeidsforhold for slakterne. Og slaktekroppen kan bli forurenset med tarmbakterier.

Ukentlig problem

Hagland sier at bøndene har blitt flinkere enn før, og det tror han skyldes Mattilsynets fokus på akkurat dette problemet.

Likevel kommer det ukentlig ett eller flere dyr inn til slakteriet i hans distrikt, Midt-Helgeland, som er så skitne at de ser grunn til å reagere mot bonden.

- Så det er absolutt rom for forbedring, sier Hagland.

Reaksjonen fra Mattilsynet er i første omgang ei henstilling til bonden om forbedring til neste gang han eller hun skal levere dyr til slakting.

Flere nyheter fra NRK Nordland

Herøy er en øykommune på Helgeland i Nordland. Innbruddet skjedde på Herøysenteret i butikken Herøy Sport og Fritid.

Innbrudd på Herøy: Verdier for minst 200.000 kroner er borte

Lensmannskontoret i Herøy og Dønna etterforsker et innbrudd hos Herøy Sport og Fritid. Nå ber politiet om tips, og etterlyser informasjon om en varebil som er observert i området.

Les saken