Bjørnunge - VIL RADIOMERKE BJØRNUNGER: Denne bjørnungen i Vassfaret bjørnepark i Flå er under god kontroll, men hans artsfrender ute i villmarken ønsker forskerne å vite mer om. - Foto: NRK /

VIL RADIOMERKE BJØRNUNGER: Denne bjørnungen i Vassfaret bjørnepark i Flå er under god kontroll, men hans artsfrender ute i villmarken ønsker forskerne å vite mer om.

Foto: NRK

Vil radiomerke bjørnunger med pilskudd fra helikopter

Forskere vil radiomerke ti bjørner i Nordland og Hedmark for å lære mer om dyrenes vandringsmønster.

Forskere i Det skandinaviske bjørneprosjektet søker om tillatelse til å fange og merke inntil ti bjørner i Norge i løpet av våren og sommeren.

Søknaden gjelder fangst, bedøving og radiomerking av bjørner i fylkene Hedmark og Nordland, går det fram av et brev som nylig er sendt til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Professor Jon Swenson ved Universitetet for miljø- og biovitenskap er leder for prosjektet.

Han forteller at formålet med søknaden først og fremst er å fange to binner som tidligere er radiomerket i Sverige.

Radiosenderne må byttes for at forskerne ikke skal miste kontakten med dyrene.

Les også:

Bjørn i Saltdal - brunbjørn - Forskere vil fange og merke inntil ti bjørner i Norge i løpet av våren og sommeren. Denne bjørnen ble fanget opp av et viltkamera i Saltdal. - Foto: Viltkamera Diset/Olsen /

Forskere vil fange og merke inntil ti bjørner i Norge i løpet av våren og sommeren. Denne bjørnen ble fanget opp av et viltkamera i Saltdal.

Foto: Viltkamera Diset/Olsen

Holder til i Salten og Trysil

Swenson forteller at begge de to binnene som omfattes av søknaden, holder til i grenseområder mellom Norge og Sverige.

Den ene binna har sitt norske leveområde i Salten. Det er foreløpig uvisst om denne binna i vinter har hiet sitt på norsk eller svensk side av grensen.

Den andre ligger nå i hi på svensk side av grensen. Men det er ventet at den i løpet av våren eller sommeren kan komme over på norsk område i Trysil.

Det kan også bli aktuelt å fange og merke ettåringer som eventuelt er med ut av hiet.

Det samme gjelder dersom en annen merket binne med ettåringer kommer over grensen til Norge. Dette er årsaken til at søknaden omfatter så mange som ti bjørner. Men Swenson mener det er lite sannsynlig at så mange bjørner kommer til å bli merket i Norge i år.

Les også:

Helikopterjakt

Bjørnene skal immobiliseres fra helikopter. Det innebærer bruk av piler med et bedøvende stoff.

Merking, håndtering, prøvetaking og eventuell kirurgisk implantering av radiosender skal skje i samsvar med standardiserte rutiner, blir det opplyst i søknaden.

I forbindelse med Det skandinaviske bjørneprosjektet er det nå cirka 70 bjørner som er radiomerket i Sverige.

Bjørnebestanden i Sverige er anslått å være på cirka 3 300 dyr. Ifølge en rapport fra Bioforsk ble det i 2011, på grunnlag av ekskrementer, påvist at 151 bjørner hadde vært innom norsk område dette året. Cirka 50 av disse var binner.

Tilsvarende tall foreligger ennå ikke for 2012.

(NTB)

Flere nyheter

Krigsdrosje - Kristian Moldenæs og Gunnar Nesset med Chevroleten som statsminister Johan Nygaardsvold satt på med. - Foto: Arild Moe / NRK

Faren fikk drosjetur med statsministeren i 1940 – sønnen fikk ei krone av ham

Han var ti år og satt på med farens drosje i Øverbygd krigsvåren 1940. Tilfeldig fikk de en tur med statsminister Johan Nygaardsvold som var på flukt fra den tyske okkupasjonsmakta. Etterpå fikk han en krone av statsministeren. 74 år senere kjører han og NRK samme bilen.

Les saken

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Banen i Hanarøy idrettshall ble to meter for kort
Raymond Kolbjörnsen har brukt denne uken på å lage denne spektakulære nordlysvideoen.

Flere nyheter

Radio

Radio Nordnytt

Hør siste radiosending fra NRK Nordland

TV-sending

NRK Nordland

Se TV-sendinger fra NRK Nordland igjen

Nordlandsstemmer

Nordlandsstemmer

Les alle ytringene fra Nordland her