Flere nyheter fra NRK Nordland

Herøy er en øykommune på Helgeland i Nordland. Innbruddet skjedde på Herøysenteret i butikken Herøy Sport og Fritid.

Innbrudd på Herøy: Verdier for minst 200.000 kroner er borte

Lensmannskontoret i Herøy og Dønna etterforsker et innbrudd hos Herøy Sport og Fritid. Nå ber politiet om tips, og etterlyser informasjon om en varebil som er observert i området.

Les saken