Videosaker

Under denne vignetten - og i margen heilt til høgre på framsida vil du finne aktuelle videosaker.

Siste video/lyd

I dag møtte justisminister Anders Anundsen dei evakuerte i Romsdalen.
Mange kunne ha sluppe behandling og unngått plagsame biverknader, dersom det fanst betre måtar å stille diagnosen for prostatakreft.
Ventetida blir lang for dei som ventar på at skredet frå fjellet Mannen skal gå.