Tekst-TV

NRK har lagt om Tekst-TV og gjort det lettare å finne sakene også frå distriktssidene. NRK Møre og Romsdal hadde frå før berre side 183 til disposisjon, men no blir sakene fordelte på sidene 455-459.

Tekst-TV
Foto: Svein Smørdal / NRK

Det gamle systemet gjorde at alle måtte vente for å kome seg gjennom alle nyheitene.

No ligg overskriftene til NRK Møre og Romsdal ute på side 455 og derifrå er det mogleg å bla direkte til den sida du vil sjå.

Tekst-TV for M&R på nett

Vervarselet er samtidig utvida og er automatisert. For Møre og Romsdal ligg varselet ute på side 628-629.

Vervarselet i Tekst-TV

No kan du sjå vervarselet for fleire stader i Møre og Romsdal

Foto: Svein Smørdal / NRK

Siste video/lyd

Landbruksminister Sylvi Listhaug opna Ørskog Bluesfest på heimebane i ettermiddag. Fleire hundre deltok på opninga i Skråvika.
Tre poetar i Ulstein gir ut diktbok
Geiranger er et av landets viktigste turistmål med over 700 000 besøkende hvert år. Skrekkscenarioet for dem som lever av turisme i Geiranger er at bygda skal gro igjen.