Tekst-TV

NRK har lagt om Tekst-TV og gjort det lettare å finne sakene også frå distriktssidene. NRK Møre og Romsdal hadde frå før berre side 183 til disposisjon, men no blir sakene fordelte på sidene 455-459.

Tekst-TV
Foto: Svein Smørdal / NRK

Det gamle systemet gjorde at alle måtte vente for å kome seg gjennom alle nyheitene.

No ligg overskriftene til NRK Møre og Romsdal ute på side 455 og derifrå er det mogleg å bla direkte til den sida du vil sjå.

Tekst-TV for M&R på nett

Vervarselet er samtidig utvida og er automatisert. For Møre og Romsdal ligg varselet ute på side 628-629.

Vervarselet i Tekst-TV

No kan du sjå vervarselet for fleire stader i Møre og Romsdal

Foto: Svein Smørdal / NRK

Siste video/lyd

Katastrofefilmen Bølgen er allereie no ein av tidenes kassa-suksessar på norske kinoar.
Meir enn 700 000 har sett filmen. Og filmen fyller framleis kinosalane, seks veker etter premieren.
Ei heil veke med haustferie kan føre til at mange barn og ungdommar blir sitjande ved dataen.
Men det finst alternativ for dei som vil ut og oppleve ting.
Aktivitetsparken i Valldal opna i fjor sommar, og i år dei hatt meir enn ti tusen besøkande...