Serum.Placeholder.Image /

Siste video/lyd

Tore Ellingseter summerer nyheitsåret 2014.
Både leiinga i Helse Møre og Romsdal og moldeordføraren vil no jobbe for at det nye sjukehuset blir bygd så raskt som råd. Håpet er at sjukehuset på Opdøl kan stå ferdig fleire år tidlegare enn 2021 som er planlagt.
Helseministeren offentleggjorde altså si avgjerd i dag – og den kom ikkje overraskande på nokon. Trass massiv kritikk frå fleire hald – står han fast på at han verken har instruert nokon eller brote lova.