Siste video/lyd

Mens de rike får store skattelettelser skjerpes skattene på overdragelse av landbrukseiendom innand i familien. Bøndene reagerer. Vi er hos bonde på Osmarka ved Molde.
Slik reagerer ansatte i Rolls Royce på statsbudsjett-beskjeden fra regjeringen.
Slik vil regjeringen få de maritime næringene ut av krisen.