Serum.Placeholder.Image /

Siste video/lyd

Biskop Ingeborg Midttømme har hatt eit vanskeleg og utfordrande år. Ho har vore alvorleg sjuk
Helseministeren avviser at han har gjort noko lovstridig i sjukehussaka. Men kommunane på Nordmøre ber likevel kontrollkomiteen vurdere ei opa høyring for å klargjere kva som har skjedd i samband med avgjerda om å legge det nye sjukehuset i Molde.
Den nye direktøren i Helse Møre og Romsdal har ein stor jobb framfor seg. Dei tilsette ved sjukehuset i Molde vil at vedtaket om nytt sjukehus skal bli ståande. Kollegane i Kristiansund vil at det same vedtaket skal kjennast ugyldig. I dag møtte direktøren opp for å bygge tillit.