Vegdirektoratet åpner for en prøveordning i årets turistsesong, selv om erfaringene har vist at busser lett kjører seg fast i svingene langs den bratte veistrekningen.

Den tyske bussen blei ståande fast i Trollstigen. - 7. juli sist sommer sto denne tyske turistbussen fast i en av svingene på Trollstigen. - Foto: Ottar Rydjord. /

7. juli sist sommer sto denne tyske turistbussen fast i en av svingene på Trollstigen.

Foto: Ottar Rydjord.

Prøveordningen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og innebærer at det gis en generell dispensasjon fra en forskrift som fastsetter 12,4 meter som maksimal lengde på turistbusser langs denne bratte og svingete
veistrekningen på riksvei 63 i Møre og Romsdal.

Ikke bare gode erfaringer

I fjor avslo Statens vegvesen Vegdirektoratet søknader fra Transportbedriftenes Landsforening (TL) om å få kjøre med busser på 13,1 meter. Begrunnelsen var sikkerhetsrisikoen, hensynet til andre trafikanter og erfaringer med busser som er blitt stående fast og har stoppet trafikken i begge retninger, noen ganger i flere timer.

Krav til bussene

Vegdirektoratet stiller imidlertid krav om at de lange bussene må være utstyrt med tvangsstyrt løpeaksel. Dette gir mulighet til å kunne svinge det bakerste hjulsettet på bussene. I sine beregninger legger Vegdirektoratet til grunn at svingbar boggi gir like gode eller bedre manøvreringsmuligheter, enn på bussene som har hatt tillatelse til å kjøre Trollstigen til nå.

Må utbedres

Møre og Romsdal fylkeskommune uttalte i et brev til Samferdselsdepartementet i desember i fjor at svingene i Trollstigen må utbedres før man kan slippe til større busser enn det som er tillatt i dag, det vil si 12,4 meter.

Samferdselssjef Arild Fuglseth påpeker i brevet til departementet at en slik utbedring ikke er inne i fylkeskommunens budsjett for 2011 og heller ikke i økonomiplanen som fylkestinget har vedtatt for perioden 20112014. Dette betyr
at utbedring først kan finansieres etter 2014, skriver han.