Siste video/lyd

Inventaret flyttast frå Schwittershytta
Ei gamal arbeidsbu høgt opp i Tafjordfjella, skal no setjast i stand. Tafjord Kraft blir 100 år i 2017. I samband med det, vil konsernet ruste opp nokra av minna etter pionerane som arbeidde i fjellet under tøffe forhold.
Drenering av Åkneset bør gjennomførast, meiner direktøren i Tafjord kraft. Til no har overvaking og varsling vore hovudtema.No kjem fokus på korleis ein kan unngå skredet.