Siste video/lyd

- Vedtaket vil ikke stå seg
Styreleder Stein Kinserdal avviser at Astrid Eidsvik skal ha fått tilbud om en sluttpakke hvis hun sa opp stillingen sin som administrerende direktør i helseforetaket.
Kristiansundsordførar Per Kristian Øyen meiner styret i Helse Møre og Romsdal ikkje burde ha behandla tomtesaka om nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal i dag. Dette sa han etter påstandane som kom fram på møtet om utpressing og korrupsjon i samaband med at Astrid Eidsvik trakk seg som administrerande direktør