Siste video/lyd

Raumaordføraren meiner det no er på tide å oppheve lovforbodet mot hopping i Trollveggen. Han synest den over 30 år gamle lova har gått ut på dato